Restriktioner Covid19

På grund av rådande förhållanden med risker kring Covid-19 är det INTE tillåtet att ta med gäster tills vidare. Vi förutsätter att ALLA desinficerar efter sig. Vi förutsätter också att INGEN med symptom vistas i våra lokaler. Vi förutsätter att ALLA följer gällande råd om distansering. Vi avsätter gymtid för…

Continue reading