FaR

FaR® – Fysisk aktivitet på recept.

Fysisk aktivitet på recept innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. Fysisk aktivitet på recept kan användas både i förebyggande och behandlande syfte.
Receptet ska vara individuellt anpassat avseende dosering (intensitet, behandlings-periodens längd och frekvens) och typ av aktivitet. Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till eller ersättning för läkemedel.

Fysisk aktivitet på recept

Ett fysisk aktivitet på recept (FaR®) kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster eller annan legitimerad vårdpersonal. De ger förslag på träning som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation. Det kan vara allt från promenad till stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning, gympapass, qigong, yoga eller trädgårdsarbete. Det är viktigt att aktiviteten höjer pulsen. Aktiviteten kan genomföras på egen hand eller i grupp.
FaR®-ledare hjälper till att hitta en grupp som passar och kan ge stöd till den som ordinerats FaR®.

Kommentarer inaktiverade.